ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจดทะเบียนพรรคนักศึกษา สมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยเเพร่เมื่อ 957 เข้าชม

>>>>ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจดทะเบียนพรรคนักศึกษา สมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ และสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

>>>>หลักเกณฑ์การจดทะเบียนพรรคนักศึกษา2562