ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่…สร้างสรรชุมชน” ในโครงการ”กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ปี2560

เผยเเพร่เมื่อ

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  ได้จัดให้มีการแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ขึ้นต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 12 มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็น มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นหนึ่งส่วน ในการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนไทยโดยการเปิดเวทีโอกาสให้เยาวชนทุกระดับการศึกษาได้แสดงศักยภาพเพิ่มพูนทักษะความรู้แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์รู้จักการทำงานเป็นทีมและปลูกฝังให้เกิดจิตอาสาผ่านกิจกรรมการแข่งขันที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงชั้นเรียนและช่วงวัย อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่…สร้างสรรชุมชน” ในโครงการ”กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ปี2560″

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน การประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ

ด้วยสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น  จัดการประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปประกวดระดับประเทศ  เพื่อชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตรในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม3-206 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม “ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน การประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา”

โครงการอบรมพัฒนาทักษะการทำข้อสอบเพื่อเข้าสู่อาชีพรับราชการ”พัฒนาทักษะการสอบบรรจุพนักงานท้องถิ่น”

เผยเเพร่เมื่อ

งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  ขอเชิญศิษย์เก่า  ศิษย์ปัจจุบันและบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะการทำข้อสอบเพื่อเข้าสู่อาชีพรับราชการ “พัฒนาทักษะการสอบบรรจุพนักงานท้องถิ่น”  ในวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560  โดยทีมติวมืออาชีพ  อ.เสถียร พร้อมทีมติวที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

รับสมัครจำนวน 200 คน  ติวฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนเข้าร่วมที่ฟอร์มด้านล่าง!! อ่านเพิ่มเติม “โครงการอบรมพัฒนาทักษะการทำข้อสอบเพื่อเข้าสู่อาชีพรับราชการ”พัฒนาทักษะการสอบบรรจุพนักงานท้องถิ่น””

ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบมาสคอต คุณทองโบราณ

เผยเเพร่เมื่อ

ด้วยจังหวัดอุดรธานี ได้มีประกาศเรื่องการจัดการประกวด  ออกแบบมาสคอต คุณทองโบราณ  โครงกระดูกสุนัขที่พบบริเวณแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง  และได้รับพระราชทานชื่อจาก ร.9  ใช้เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว  ในโครงการเที่ยวสบายใจไปเที่ยวสบายดี ในการนี้จึงประชาสัมพันธืเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าประกวดออกแบบตามหนังสือด้านล่าง

อ่านเพิ่มเติม “ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบมาสคอต คุณทองโบราณ”

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการคาราวานจิตอาสา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน

เผยเเพร่เมื่อ

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการคาราวานจิตอาสา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน โดยมีวัตุถุประสงค์เพื่อเชิญชวนให้สถาบันการศึกษาส่งนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมเรียนรู้การเป็นจิตอาสาสภากาดไทยพร้อมการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในวันที่ 22- 23 ก.ค.2560 นี้ อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการคาราวานจิตอาสา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน”

เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการประกวดแต่งเพลง “ช่อสะอาดต้านทุจริต”

เผยเเพร่เมื่อ

เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการประกวดแต่งเพลง “ช่อสะอาดต้านทุจริต” ชิงถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัลกว่า 700,000 บาท โดยมีวัตถุเผยแพร่และรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ผ่านบทเพลงที่สร้างสรรค์ขึ้นมา ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  31  สิงหาคม 2560 รายละเอียดตามประการประชาสัมพันธ์ด้านล่าง อ่านเพิ่มเติม “เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการประกวดแต่งเพลง “ช่อสะอาดต้านทุจริต””

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด NAN MEE fine arts award

เผยเเพร่เมื่อ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมส่งผลงานในโครงการประกวดผลงานจิตรกรรม  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 12 อ่านเพิ่มเติม “ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด NAN MEE fine arts award”