ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน การประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ

ด้วยสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น  จัดการประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปประกวดระดับประเทศ  เพื่อชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตรในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม3-206 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม “ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน การประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา”

โครงการอบรมพัฒนาทักษะการทำข้อสอบเพื่อเข้าสู่อาชีพรับราชการ”พัฒนาทักษะการสอบบรรจุพนักงานท้องถิ่น”

เผยเเพร่เมื่อ

งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  ขอเชิญศิษย์เก่า  ศิษย์ปัจจุบันและบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะการทำข้อสอบเพื่อเข้าสู่อาชีพรับราชการ “พัฒนาทักษะการสอบบรรจุพนักงานท้องถิ่น”  ในวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560  โดยทีมติวมืออาชีพ  อ.เสถียร พร้อมทีมติวที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

รับสมัครจำนวน 200 คน  ติวฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนเข้าร่วมที่ฟอร์มด้านล่าง!! อ่านเพิ่มเติม “โครงการอบรมพัฒนาทักษะการทำข้อสอบเพื่อเข้าสู่อาชีพรับราชการ”พัฒนาทักษะการสอบบรรจุพนักงานท้องถิ่น””

ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบมาสคอต คุณทองโบราณ

เผยเเพร่เมื่อ

ด้วยจังหวัดอุดรธานี ได้มีประกาศเรื่องการจัดการประกวด  ออกแบบมาสคอต คุณทองโบราณ  โครงกระดูกสุนัขที่พบบริเวณแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง  และได้รับพระราชทานชื่อจาก ร.9  ใช้เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว  ในโครงการเที่ยวสบายใจไปเที่ยวสบายดี ในการนี้จึงประชาสัมพันธืเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าประกวดออกแบบตามหนังสือด้านล่าง

อ่านเพิ่มเติม “ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบมาสคอต คุณทองโบราณ”

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการคาราวานจิตอาสา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน

เผยเเพร่เมื่อ

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการคาราวานจิตอาสา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน โดยมีวัตุถุประสงค์เพื่อเชิญชวนให้สถาบันการศึกษาส่งนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมเรียนรู้การเป็นจิตอาสาสภากาดไทยพร้อมการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในวันที่ 22- 23 ก.ค.2560 นี้ อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการคาราวานจิตอาสา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน”

เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการประกวดแต่งเพลง “ช่อสะอาดต้านทุจริต”

เผยเเพร่เมื่อ

เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการประกวดแต่งเพลง “ช่อสะอาดต้านทุจริต” ชิงถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัลกว่า 700,000 บาท โดยมีวัตถุเผยแพร่และรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ผ่านบทเพลงที่สร้างสรรค์ขึ้นมา ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  31  สิงหาคม 2560 รายละเอียดตามประการประชาสัมพันธ์ด้านล่าง อ่านเพิ่มเติม “เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการประกวดแต่งเพลง “ช่อสะอาดต้านทุจริต””

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด NAN MEE fine arts award

เผยเเพร่เมื่อ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมส่งผลงานในโครงการประกวดผลงานจิตรกรรม  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 12 อ่านเพิ่มเติม “ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด NAN MEE fine arts award”

ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์ฯในวาระครบรอบ 15 ปี To BE Number One

เผยเเพร่เมื่อ

ด้วยสำนักงานโครงการ To BE Number One กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  กำหนดจัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Logo และประกวดเรียงความในวาระครบรอบ 15 ปี To BE Number One …… อ่านเพิ่มเติม “ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์ฯในวาระครบรอบ 15 ปี To BE Number One”