หัวข้อข่าว

BN-กยศ

ประชุมชี้แจงการกู้ยืม กยศ. กรอ.

ประกาศกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องหลักเกณฑ์การจดทะเบียนพรรคนักศึกษาการสมัครและการเลือกตั้งนายนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ การสมัครและการได้มาซึ่งสมาชิกสภานักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รับสมัคร-dss

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว โควตา(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. – 11 มิ.ย. 64

BN_sigup_quatar

BN_sigup64

BN-28/7/63