กองทุน กอช. พบผู้บริหาร มรสน.

วันที่ 21 ก.ย. 63 กองทุนออมแห่งชาติ (กอช.) โดย น.ส. จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการ กอช. ร่วมหารือผู้บริหาร ม.ราชภัฏสกลนคร นำโดย ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร ม.ราชภัฏสกลนคร ในการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนฯ และการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ ต่อเยาวชน นักศึกษา ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการปลูกฝังวินัยการออม และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกับสิทธิประโยชน์ในช่องทางการออม โดยมีตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมฟัง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 20 ม.ราชภัฏสกลนคร