กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมคัดเลือกนักศึกษา เพื่อส่งคัดเลือกเยาวชนดีเด่น

เผยเเพร่เมื่อ 114 เข้าชม

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมอินทนิล  กองพัฒนานักศึกษา โดย งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดประชุมคัดเลือกนักศึกษา เยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565