📌ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ◾️แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ◾️การจัดกิจกรรมค่ายอาสาหรือกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ