มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมพิธีบูชาฤกษ์ เททองหล่อ “พระพุทธเจ้า 3 พระองค์” และรูปเหมือน “ไต่ฮงกงโจวซือ” เพื่ออัญเชิญประดิษฐาน ยังวิหารศักดิ์สิทธิ์ “ไต่ฮงกงโจวซือ”

เผยเเพร่เมื่อ 83 เข้าชม

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดย อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมพิธีบูชาฤกษ์ เททองหล่อ “พระพุทธเจ้า 3 พระองค์” และรูปเหมือน “ไต่ฮงกงโจวซือ” เพื่ออัญเชิญประดิษฐาน ยังวิหารศักดิ์สิทธิ์ “ไต่ฮงกงโจวซือ” หลังใหม่ ณ มณฑลพิธี เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร