📌ประกาศกองพัฒนานักศึกษา ◾️งดการจัดกิจกรรมใช้เสียงในพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ อาคาร 20 ตั้งแต่วันที่ 4 – 27 ก.ค.65

Full Screen