มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : MOU สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

เผยเเพร่เมื่อ 185 เข้าชม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมสรัสจันทร อาคาร 10 ม.ราชภัฏสกลนคร ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

โดยเป็นการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัย จำนวน 155 แห่ง ( ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ )โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ในเรื่องบุหรี่ ประเด็นความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่