📌กองพัฒนานักศึกษา ◾️ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาทักษะนักกีฬาเทควันโด

ชมรมกีฬาเทควันโดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาทักษะนักกีฬาเทควันโด
ขึ้น ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 3 อาคาร 20  วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565 โดยในวันแรกมีพิธีเปิด โดย อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดกิจกรรม และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดย นายวัชระ  น้อยนาง นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ดังนี้
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเทควันโด และได้เรียนรู้กฎกติกาการแข่งขันฉบับใหม่ที่ทางสมาพันธ์เทควันโดประกาศใช้
2 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเทควันโดให้กับนักศึกษาใหม่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมและฝึกซ้อมเป็น
นักกีฬาตัวแทนของมหาวิทยาลัย
3 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

📌วิทยากร
1.นายบัญชา บุญตานนท์ ป.ตรี การตลาด ป.ตรี แพทย์แผนไทย สายดำเทควันโด ดั้ง 7 สายดำฮับกิโด ดั้ง 4 สายดำ ยูยิตสู ดั้ง 4 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินนานาชาติ ผู้บริหารสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย อดีตผู้ฝึกสอนเทควันโด มหาวิทยาลัยมหิดล
📌ผู้ช่วยวิทยากร
2.นายธนเดชน์ ลิขิตสุธาการ สายดำเทควันโดดั้ง 5 สายดำ ฮับกิโด ดั้ง 3 สายดำยูยิตสู ดั้ง 1 ผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดระดับนานาชาติ คลาส 3 ผู้ฝึกสอนชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดสกลนคร
📌ผู้ช่วยวิทยากร
3.นายเอกชัย บำเรอโชค ครับ เทควันโด สายดำดั้ง 5 สายดำ ยูยิตสู ดั้ง 2 สายดำ ฮับกิโด ดั้ง 1
พรุ่งนี้ยังเหลือการอบรมอีก 1 วัน นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครับ