📌กองพัฒนานักศึกษา ◾️ รับบริจาคโลหิต

7 ก.ค. 65 ม.ราชภัฏสกลนคร โดยงานอนามัยและสุขาภิบาล ร่วมกับเหล่ากาชาด จ.สกลนคร และ รพ.ศูนย์สกลนคร รับบริจาคโลหิต ณ โถง ชั้น 1 อาคาร 13 โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.ราชภัฏสกลนคร มาร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 308 คน ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น 123,200 ซีซี