📌ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วิธีการสมัคร

📌 ให้นักศึกษาดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนที่นักศึกษาต้องการสมัคร

➡ ทุนการศึกษา กองทุนคนดี ศรีราชภัฏ 💡  แบบบุคคล  💡  แบบกลุ่ม

➡ ทุนการศึกษา ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  💡 Download

ทุนการศึกษา ศาสตราจารย์คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์  💡 Download

📌 กรอกเอกสารใบสมัครและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบให้เรียบร้อย

📌 สแกนไฟล์เอกสารทั้งหมดรวมเป็น 1 ไฟล์และนำส่งใน  💡 ลิ้งค์ส่งใบสมัคร

หรือนำส่งเอกสารได้ที่

งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 20 ชั้น 1ในวันเวลาราชการ

 

Full Screen