📌กองพัฒนานักศึกษา : ประชาสัมพันธ์ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานประกวดภาพยนต์สั้น หัวข้อ “นักศึกษาดี มีจิตสาธารณะ ห่างไกลยาเสพติด 2565″”

 

Download ใบสมัครได้ที่นี่ Click

Full Screen