📌กองพัฒนานักศึกษา : อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นชีพ

เมื่อวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2565 งานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นชีพ ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ อาคาร 20 ชั้น 3 โดยมีวิทยากรจากศูนย์ EMPAC (ศูนย์วิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สพฉ.) โรงพยาบาลอากาศอำนวย