📌กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562

เผยเเพร่เมื่อ 205 เข้าชม

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565  ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร20) กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562  เพื่อเป็นการเตรียมงานและการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายกองเกียรติยศ กองดุริยางค์  รวมบัณฑิตกำกับแถวบัณฑิต  ตรวจค้นบัณฑิต ตรวจนับและตัดแถวบัณฑิต  ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตก่อนเข้าหอประชุม และการแพทย์และพยาบาล