กองพัฒนานักศึกษา : สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบที่ 1 โควตากิจกรรมดี กีฬาดี ประจำปีการศึกษา 2566

กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการสอบสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบที่ 1 โควตากิจกรรมดี กีฬาดี ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมอินทนิล