อบรมการพัฒนา Soft Skills ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่น 1

ระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมการพัฒนา soft skills…

โพสต์โดย กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อ วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2024