อบรมการพัฒนา Soft Skills ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่น 2

ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะครุศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนา soft skills…

โพสต์โดย กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2024