อบรมการพัฒนา Soft Skills ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่น 5

ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบ […]

Read more

อบรมการพัฒนา Soft Skills ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่น 4

ระหว่างวันที่ 16 และ 18 -19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม&#8230 […]

Read more

อบรมการพัฒนา Soft Skills ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่น 3

ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ […]

Read more

อบรมการพัฒนา Soft Skills ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่น 2

ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะครุศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนา […]

Read more

อบรมการพัฒนา Soft Skills ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่น 1

ระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมการพั […]

Read more