อบรมการพัฒนา Soft Skills ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่น 3

ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมการพัฒนา soft skills…

โพสต์โดย กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อ วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2024