อบรมการพัฒนา Soft Skills ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่น 4

ระหว่างวันที่ 16 และ 18 -19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม…

โพสต์โดย กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อ วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2024