โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ “ห้วยทรายเกมส์” ครั้งที่ 43

กองพัฒนานักศึกษา โดยองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ  จัดกิจกรรมโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ “ห้วยทรายเกมส์” ครั้งที่ 43  ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567  

โพสต์โดย องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2024