อบรมการพัฒนา Soft Skills ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่น 5

ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนา soft skills…

โพสต์โดย กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อ วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2024