“บุญกองข้าว ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2567”

กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการจัดทำ ผ้าป่า “บุญกองข้าว ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2567 ” ในหว่างวันที่ 19 – 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ซุ้มแสดงนิทรรศการ งานมูนมังอีสาน ครั้งที่ 15 “สกลมาคราฟต์” ริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งบุคลาการสำนักงานอธิการบดี และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567