โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 8 มีนาคม 2567 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดย อาจารย์ ดร.พรเทพเสถียรนพเก้า รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมีนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สำหรับโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งนี้ ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษจากวิทยากร อาจารย์รัชเขต  วีสเพ็ญ ประธานสถาบัน อินเทลลิเจนท์ ครีเอชั่น นักพูด 100 ล้านวิว และกิจกรรมถ่ายภาพหมู่

โพสต์โดย ของดีราชภัฏ เมื่อ วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2024