กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นราชกุศล เนื่องใน “วันราชภัฏ” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

งานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นราชกุศล เนื่องใน “วันราชภัฏ” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 13 โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุค่ลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้