โครงการส่งเสริมการดำเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ประจำปี2567

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ประจำ ปี 2567 ” การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ ” ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 กองพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร