มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดี นำบุคลากรและนักศึกษา จิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ วัดพระธาตุเชิงชุมมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยร่วมกันทำความสะอาดถนนผ้าคราม ซึ่งเป็นจุดจำหน่ายสินค้า GI ของจังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ชุมชนวัดพระธาตุเชิงชุม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567