ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมเปิดภาคเรียน 1/2567

📢11 มิ.ย. 67 ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมเปิดภาคเรียน ณ หอประชุมจามจุรี 1 ม.ราชภัฏสกลนคร
📌เวลา 08.30 น.-12.00 น. สายวิชาการ
📌เวลา 13.00 น.-16.300 น. สายสนับสนุนวิชาการ