พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นสมาชิกเครือข่ายหอพักนักศึกษา ประจำปี 2561

เผยเเพร่เมื่อ 435 เข้าชม

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2561 กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นสมาชิกเครือข่ายหอพักนักศึกษา ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับผู้ประกอบการเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ให้มหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการหอพักเอกชนได้ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชนและท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานหอพักของเอกชนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจในการส่งบุตรหลายเข้าพักอาศัย โดยการทำMOU ในครั้งนี้มีผู้ประกอบการหอพักเข้าร่วม 14 แห่ง