กองพัฒนานักศึกษานำนักศึกษาเข้ารับทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564   กองพัฒนานักศึกษา  โดยนางสาวบุษกร ถานทองดี หัวหน้างานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้นำนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ คือ นายเอกราช นารีจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้ารับทุนการศึกษาประเภททุน 76 จังหวัด หน่วยงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกแห่ง จำนวน 1 ทุน ทุนละ 6,500 บาท  ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร