ผลงานชนะเลิศการประกวดภาพยนต์สั้น ภายใต้โครงการการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะชีวิตที่อีอยู่ได้อย่างมีความสุข ประจำปี 2564

ผลงานชนะเลิศการประกวดภาพยนต์สั้น ภายใต้โครงการการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะชีวิตที่อีอยู่ได้อย่างมีความสุข ประจำปี 2564
🎬🎬🎬
หัวข้อการประกวด ด้านการเรียน
ชื่อผลงาน “มอง”
ชื่อทีม : คิดสั้น
แนวคิด : ความสุขของแต่ละคนต่างกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 หลายคนคงเจอกับอะไรหลายๆ อย่าง ทำให้เกิดความรู้สึกแบบ everything is so bad ถ้ามองแง่ดีของการเรียนออนไลน์อยู่บ้าน กลับกลายเป็นความสุขของบางคน เพียงเพราะได้ใช้วิกฤตนี้ทำอะไรหลายๆอย่างกับครอบครัว มีหลายคนมองข้าม แล้วมองหาแต่ข้อเสีย แต่อย่าลืมว่าทุกอย่างก็มีข้อดีของมัน
สมาชิกทีม : 👇👇
1.นายนิติพงษ์ พรมน้อย
2.นายศุภกฤต ช่างสอน
3.นายเจษฎา เข็มใคร
4.นายปฏิยุทธ์ นามเดช
5.นางสาวศุภจันทร์ สายยาพัด
ที่ปรึกษา :นางสาวกนกพร นวลอึ่ง นักวิชาการศึกษา ที่ปรึกษาชมรมวงโปงลางไทอีสาน สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม