📌ขั้นตอนการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2564


ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสารคำร้องขอผ่อนผันฯ >>> Download <<<