กองพัฒนานักศึกษา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ “8 ชนเผ่าเชื่อมรากเหง้าสกลนคร”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดย อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ “8 ชนเผ่าเชื่อมรากเหง้าสกลนคร” ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา