📌กองพัฒนานักศึกษา : ต้อนรับคณะเหล่ากาชาดตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนฯ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564  กองพัฒนานักศึกษา  โดย อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  และนางวาสนา  จักรศรี  ผู้อำนวนการกองพัฒนานักศึกษา  ให้การต้อนรับคณะเหล่ากาชาดตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุน โครงการทุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิการศึกษา พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)  ห้องประชุมอินทนิล  กองพัฒนานักศึกษา