กองพัฒนานักศึกษา : เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลัยสักการะพระศรีสกุลวงศ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 32 ปี

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดย อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร และผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลัยสักการะพระศรีสกุลวงศ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 32 ปี ค่ายศรีสกุลวงศ์ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23