กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ถูกเสนอชื่อ

เผยเเพร่เมื่อ 215 เข้าชม

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ถูกเสนอชื่อ ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร 20) มหาวิทยลัยราชภัฏสกลนคร