กองพัฒนานักศึกษา : จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยทางด้านกีฬา

เผยเเพร่เมื่อ 279 เข้าชม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการเชิดชูเกียรติผู้ฝึกสอน และนักกีฬาดีเด่น ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 3 อาคาร 20 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น ที่เสียสละเวลาฝึกซ้อมนักกีฬาอย่างสม่ำเสมอ และดูแลนักกีฬาระหว่างการแข่งขัน โดยมี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานมอบเกียรติบัตร และเสื้อสามารถ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี