กองพัฒนานักศึกษา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าครามในงานรวมน้ำใจไทสกล ประจำปี 2565

เผยเเพร่เมื่อ 198 เข้าชม

เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 18.00 น.
** นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม/องค์กร สมาคม และประชาชน เดินแบบผ้าไทย ในงานรวมน้ำใจไทยสกล ปี 2565 ณ เวทีกลาง ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร  โดยมหาวิทยาราชภัฏสกลนครได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยมี อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ดร.วินิธา พาณิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพันธกิจสัมพันธ์  เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมเดินแบบในครั้งนี้
** จังหวัดสกลนคร ขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 โดยจัดให้มีการเดินแบบในงานรวมน้ำใจไทยสกล ปี 2565 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดสกลนคร ที่มีการนำภูมิปัญญาของคนสกลนคร มาถักทอเป็นเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดสกลนครมีการทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายย้อมครามมาแต่โบราณ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามอย่างต่อเนื่องจนเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดสกลนคร และให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่สากลได้ ตลอดจนส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทย พร้อมทั้งกระตุ้นการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เพื่อให้กลุ่มทอผ้าของจังหวัดสกลนครมีรายได้เพิ่มมากขึ้น