กองพัฒนานักศึกษา : โครงการผ้าป่าบุญกองข้าว ครั้งที่ 4

เผยเเพร่เมื่อ 141 เข้าชม

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการผ้าป่าบุญกองข้าวขึ้นระหว่าวันที่ 1 ก.พ. – 6 มี.ค. 65 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และเพื่อเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญกองข้าวของชุมชน