กองพัฒนานักศึกษา : โครงการจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมและเปิดบ้านวันชาวหอ

เผยเเพร่เมื่อ 180 เข้าชม

งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา โดยหน่วยหอพักนักศึกษา จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมและเปิดบ้านวันชาวหอ ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมจามจุรี 1