📌กองพัฒนานักศึกษา : พิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2565

เผยเเพร่เมื่อ 247 เข้าชม

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณสนามกีฬาราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   กองพัฒนานักศึกษา โดยองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ  ได้จัดพิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2565    ผู้ช่วยศาตราจารย์ชาคริต  ชาญชิตปรีชา  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์รัชการที่ 9 และมอบกล่องเครื่องแบบนักศึกษา ให้แก่คณบดีทั้ง 6 คณะ นำไปมอบกับนักศึกษา  จากนั้นนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ นำนักศึกษากล่าวปฏิญานตน และประธานในพิธีกล่าวราชสดุดีพร้อมทั้งจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ