📌กองพัฒนานักศึกษา : จัดทำสัญญากู้ยืมเงินและใบเบิกเงินกู้ยืม กยศ.รายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ปีการศึกษา 2565

เผยเเพร่เมื่อ 22 เข้าชม

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ม.ราชภัฏสกลนคร โดยงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดทำสัญญากู้ยืมเงินและใบเบิกเงินกู้ยืม กยศ.รายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมจามจุรี 2 ม.ราชภัฏสกลนคร โดย อ.ดร.พรเทพ เสถียรนพเกล้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง พร้อมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน