ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา โดย งานอนามัยและสุขาภิบาล จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่และเป็นการเตรียมการคัดกรองสุขภาพให้นักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ >>  https://drive.google.com/drive/folders/1cQDqVOyXwkPx38KsG5o-hFnxjWJa9VB7?usp=sharing