โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดูภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

และ ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร