โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร