กองพัฒนานักศึกษาจัดการอบรม “อาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคม”

เผยเเพร่เมื่อ 39 เข้าชม

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคม ภายใต้โครงการพัฒนา Soft Skill ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวเปิดการอบรม และ อาจารย์ ดร.วินิธา พานิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ กล่าวรายงาน ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 3 อาคาร 20

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ >>ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร