โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัย ให้กับนักศึกษา หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัย ให้กับนักศึกษา หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมจามจุรี 1 และบริเวณ หอพักนักศึกษา

รับชมภาพบรรยากาศ โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัย เพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.715509840383544&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.715516407049554&type=3