กองพัฒนานักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมอิทนิล อาคาร 20 ชั้น 1 นางวาสนา  จักรศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  พร้อมด้วยนางสาวอ่อนศรี  ฝ่ายเทศ  หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา  นางสาวบุษกร  ถานทองดี หัวหน้างานแนะแนวนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ร่วมให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่มาให้การตรวจเยี่ยมติดตามความเป็นอยู่พูดคุยและให้คำปรึกษากับนักศึกษาทุนฯอย่างใกล้ชิด

 

ภาพเพิ่มเติม >> https://drive.google.com/drive/folders/16xnUJsdGcjGxa4drS7PWH0lBVIqDHMbA?usp=sharing