โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2567

📸งานอนามัยและสุขาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2567 โดยมีผู้บริหาร อาจารย์…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อ วันพุธที่ 13 มีนาคม 2024